fbpx
a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt et.

Contact

620 Eighth Avenue, New York, United States of America + 555 786 897 Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm Mail us [email protected]

Share

บริการให้เช่าคลังน้ำมัน
และสถานีบริการปั้มลอย

รายละเอียดสั่งซื้อน้ำมันขั้นต่ำ 10,000 ลิตรขึ้นไป
รายละเอียดเอกสารทำสัญญา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาโฉนดที่ดิน
4. รูปถ่ายกิจการ
5. แผนที่
6. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
7. บิลซื้อน้ำมันย้อนหลัง 1 เดือน
8. พิกัดที่ตั้ง
9. ยื่นใบอนุญาตที่ อบต./เทศบาล
10. จัดเตรียมสถานที่ตั้งถังน้ำมันพร้อมหัวจ่าย
11. สั่งซื้อน้ำมันขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 ลิตรขึ้นไป